Predstavljanje knjiga Vladimira Šadeka i Ivice Šute

Srijeda, 15. studenoga 2017.

Gradska knjižnica Đurđevac, Ogranak Matica hrvatske u Đurđevcu i Izdavačka kuća Meridijani pozivaju Vas na predstavljanje dviju knjiga

Vladimir ŠADEK: PODRAVINA U DRUGOM SVJETSKOM RATU I PORAĆU (1941.-1948.)

Ivica ŠUTE: GOSPODARSKA SLOGA U PODRAVINI (1935.-1941.)

Predstavljači: Martina MAKAR, prof. Nikola CIK, prof., Akademik Dragutin FELETAR, Doc. dr. sc. Željko KRUŠELJ, Dr. sc. Vladimir ŠADEK,
Prof. dr. sc. Ivica ŠUTE

Gradska knjižnica u Đurđevcu, Trg Sv. Jurja 1, srijeda, 15. studenoga 2017. u 19 sati