Predstavljanje knjige / Monografija BARBARA PERCAČ

Četvrtak, 13. listopada 2022.

ČETVRTAK, 13. listopada

Muzej Grada Đurđevca

18:30h Predstavljanje knjige / MONOGRAFIJA BARBARA PERCAČ – retrospektiva slika i pjesama

Organizator: Muzej Grada Đurđevca