Predstavljanje kuharice Kaj so jeli

Petak, 27. listopada 2023.

PETAK, 27. listopad 2023.

Restoran i pivnica Stari grad

19:00h KAJ SO JELI

Promocija tradicionalne kuharice autora Miljenka Grgaca i degustacija tradicijskih jela Đurđevačke Podravine

Organizator: Gradska knjižnica Đurđevac i Turistička zajednica Grada Đurđevca