25. Dani voća: Prezentacija trogodišnjeg projekta Očuvanje i revitalizacija tradicionalnih voćnih vrsta i sorti

Petak, 6. listopada 2023.

PETAK, 6. listopada 2023.

Muzej Grada Đurđevca

17:00 PREZENTACIJA TROGODIŠNJEG PROJEKTA OČUVANJE I REVITALIZACIJA TRADICIONALNIH VOĆNIH VRSTA I SORTI

Predavač: dr. Martina Babojević