Priredba Podravina u stihovima

Četvrtak, 9. lipnja 2022.

Pozivamo sve da četvrtak, 9. lipnja 2022. godine u 11,00 sati dođu u Dom kulture Đurđevac na tradicionalnu priredbu Podravina u stihovima koju organizira Osnovna škola Đurđevac.