Proglašenje najuspješnijih sportaša Grada Đurđevca

Petak, 26. veljače 2016.

U Domu kulture Đurđevac, 26. veljače u 18,00 sati, održati će se svečano proglašenje najuspješnijih sportašica, sportaša i sportskih ekipa Grada Đurđevca za 2015. godinu.