Projekt Biti slijep na pet minuta

Četvrtak, 21. travnja 2016.

Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije će u četvrtak, 21. travnja na Trgu sv. Jurja s početkom u 10,00 sati, tradicionalno provesti projekt “Biti slijep na pet minuta”.

Projekt je namijenjen građanima koji vide, a koji će simulacijom sljepoće (sa povezom preko očiju i dugim bijelim štapom) prijeći preko “staze s preprekama”. Cilj projekta je da građani koji vide iskuse simulaciju sljepoće i savladaju poduku iz osnova vođenja slijepe osobe te da nauče kako na pravilan način pomoći osobama s oštećenjem vida.