Promocija publikacije “Legenda o Picokima”

Petak, 24. travnja 2015.

19.00 Utvrda Stari grad

 PROMOCIJA PUBLIKACIJE „LEGENDA O PICOKIMA“

Organizator: Udruga sv. Juraj