Puhači i njihovi gosti

Subota, 25. lipnja 2016.

18:00 h- Mala pozornica Stari grad

PUHAČI I NJIHOVI GOSTI

Organizator: Puhački orkestar DVD-a Đurđevac