UČENIČKA REVIJA SVEČANIH FRIZURA I KOZMETIKE

Petak, 19. travnja 2024.

19:00 h Dvorana Strukovne škole Đurđevac

REVIJA SVEČANIH FRIZURA I KOZMETIKE UPOTPUNJENA SVILOM

Organizator: Strukovna škola Đurđevac u suradnji s obrtnicima, majstorima frizura i kozmetike