Revitalizacija mjesnog grba Budrovca

Subota, 24. svibnja 2014.

Mjesni odbor Budrovac u subotu, 24. svibnja 2014. godine, u Društvenom domu Budrovac s početkom u 19:00 sati organizira svečani događaj – revitalizaciju mjesnog grba Budrovca.