Salvador Dali – brk i djelo – priča o umjetniku i njegovim slikama

Srijeda, 14. kolovoza 2019.

14.8. srijeda – 10-12 h

Muzej Grada Đurđevca

Salvador Dali – brk i djelo – priča o umjetniku i njegovim slikama

*osnovnoškolci