Slikanje pjenom i izrada drvenih okvira za slike

Srijeda, 29. srpnja 2020.

Ljetna zabava u Muzeju grada Đurđevca – Slikanje pjenom i izrada drvenih okvira za slike u srijedu 29.7.2020. u 10,00 sati