Svečana povorka organizatora, pokrovitelja i sudionika scenskog prikaza „Legenda o Picokima“

Subota, 24. lipnja 2023.

SUBOTA, 24. lipnja 2023.

21:00 Od Doma Kulture do Staroga grada

SVEČANA POVORKA

Svečana povorka organizatora, pokrovitelja i sudionika scenskog prikaza „Legenda o Picokima“