Svečana povorka sudionika Legende o Picokima

Subota, 25. lipnja 2022.

SUBOTA, 25. lipnja 2022.

 

21:00 Od Doma kulture do Staroga grada

SVEČANA POVORKA

Svečana povorka organizatora, pokrovitelja i sudionika scenskog prikaza „Legenda o Picokima“