TABORIŠĆE SVETOGA JURJA

Subota, 1. srpnja 2017.

10:00 – 20:00 Livada oko Staroga grada

TABORIŠĆE SVETOGA JURJA

Prikaz srednjovjekovnog, tradicijskog načina življenja i domaćeg ZOO-a, streličarski turnir, streličarske i srednjovjekovne radionice

Organizator: TZ Grada Đurđevca, Udruga sv. Juraj