TIP TOP šminka i frizura

Nedjelja, 17. lipnja 2018.

NEDJELJA, 17. lipnja 2018.

17:00 Ispred Doma kulture

TIP TOP ŠMINKA I FRIZURA

– radionica izrade frizura za djecu

Organizatori: Udruga „Kukurijek“ i Strukovna škola Đurđevac