“Viteška posla”

Subota, 27. lipnja 2015.

10:00 – 20:00 – Livada oko Staroga grada

Prikaz srednjovjekovnog i tradicionalnog načina življenja
Organizator: TZ Grada Đurđevca, Udruga sv. Juraj