ZAKAJ NAM VELE PICOKI

Petak, 29. lipnja 2018.

PETAK, 29. lipnja 2018.

18:30 Trg sv. Jurja

ZAKAJ NAM VELE PICOKI

– prikaz „Legende o Picokima“ u izvođenju polaznika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac

Organizator: Dječji vrtić Maslačak