ZAKAJ NAM VELE PICOKI

Petak, 28. lipnja 2019.

PETAK, 28. lipnja 2019.

18:30 Trg sv. Jurja

ZAKAJ NAM VELE PICOKI

Prikaz „Legende o Picokima“ u izvođenju polaznika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac

Organizator: Dječji vrtić Maslačak