ZAKAJ NAM VELE PICOKI

Nedjelja, 27. lipnja 2021.

10:00 Mala pozornica uz utvrdu Stari grad

ZAKAJ NAM VELE PICOKI

Prikaz „Legende o Picokima“ u izvođenju polaznika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac

Organizator: Dječji vrtić Maslačak