“Zakaj nam vele Picoki”

Subota, 27. lipnja 2015.

17:00 – Mala pozornica Stari grad

Prikaz Legende o Picokima u izvođenju polaznika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac
Organizator: Dječji vrtić Maslačak