ZATVARANJE PICOKIJADE 2019. I TOPOVSKA KANONADA

Nedjelja, 30. lipnja 2019.

NEDJELJA, 30. lipnja 2019.

21:00 Trg sv. Jurja

ZATVARANJE PICOKIJADE 2019. I TOPOVSKA KANONADA

Organizator: Turistička zajednica Grada Đurđevca i Udruga Sveti Juraj