Završna konferencija projekta ”Zajedno kreativni” i obilježavanje Dana osoba s invaliditetom

Petak, 1. prosinca 2023.

1.12.2023. Udruga Mali princ

13:00 h ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA ”ZAJEDNO KREATIVNI” I OBILJEŽAVANJE DANA OSOBA S INVALIDITETOM

Organizator: Udruga Mali princ