Završni koncert učenika Umjetničke škole Fortunat Pintarić – PO Đurđevac

Utorak, 28. svibnja 2019.

U utorak, 28. svibnja 2019., s početkom u 18,00, u Muzeju Grada Đurđevca održat će se završni koncert svih učenika Osnovne glazbene škole – Područnog odjela u Đurđevcu.

Ovim se koncertom nastavlja kvalitetna suradnja između umjetničke škole i Muzeja Grada Đurđevca koja rezultira s nekoliko produkcija i ostalih događanja kojima se škola i njeni učenici predstavljaju zainteresiranoj publici u muzeju.