Zlatna vina Podravine, izložba vina i nastup TS Svirci moji

Petak, 24. lipnja 2022.

PETAK, 24. lipnja 2022.

19:00 Dvorište utvrde Stari grad

ZLATNA VINA PODRAVINE

Izložba vina vrhunskih vinara Podravine

Nastup: TS Svirci moji

Organizator: Klaster vinara Podravine i Prigorja, Udruga vinogradara i voćara Đurđevac i Turistička zajednica Grada Đurđevca