Pitanja građana i odgovori policije


Ponedjeljak, 17. kolovoza 2015.

NADZOR I UPRAVLJANJE CESTOVNIM PROMETOM

PITANJE

Postoji li tolerancija brzine zbog pogreške uređaja za mjerenje brzine i koje su kazne za prebrzu vožnju?
ODGOVOR

Sigurnosna razlika, prema Pravilniku o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila brzine vozila u cestovnom prometu („Narodne novine“ brojevi 38/01, 43/01 i 19/02), definirana je kao vrijednost brzine izražene u km/h ili postotak koja se mora odbiti od izmjerene vrijednosti brzine kako bi se učinio ispravak zbog pogreške mjerila brzine, odnosno, mjerne metode. Sigurnosna razlika kod mjerenja brzine vozila za brzine do 100 km/h iznosi 10 km/h, a za brzine veće od 100 km/h iznosi 10 posto izmjerene brzine.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisane su sljedeće kazne za prekoračenje brzine kretanja:

U naselju:

 • za prekoračenje veće od 50 km/h od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 24 mjeseca i po pravomoćnosti prekršajnopravne sankcije u evidenciju vozača upisat će se tri negativna prekršajna boda
 • za prekoračenje veće od 30 do 50 km/h od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine propisana je novčana kazna u iznosu od 2.000,00 kuna i po pravomoćnosti prekršajnopravne sankcije u evidenciju vozača upisat će se dva negativna prekršajna boda
 • za prekoračenje veće od 20 do 30 km/h od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine propisana je novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kuna i po pravomoćnosti prekršajnopravne sankcije u evidenciju vozača upisat će se jedan negativni prekršajni bod
 • za prekoračenje veće od 10 do 20 km/h od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 kuna
 • za prekoračenje do 10 km/h na sat više od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine propisana je novčana kazna u iznosu od 300,00 kuna.

Izvan naselja:

 • za prekoračenje brzine veće od 50 km/h od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine propisana je novčana kazna u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna, izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 24 mjeseca i po pravomoćnosti prekršajnopravne sankcije u evidenciju vozača upisat će se tri negativna prekršajna boda
 • za prekoračenje brzine veće od 30 do 50 km/h od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine propisana je novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kuna
 • za prekoračenje brzine veće od 10 do 30 km/h od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 kuna.

 

 

PITANJE: Jesu li radari neodgovarajuća mjerila brzine pri temperaturama nižim od 0 stupnjeva Celzijevih?

 

ODGOVOR

Mjerenje brzine pri temperaturama nižim od 0 stupnjeva Celzijevih ne utječe na točnost i rezultate mjerenja, već na mogućnost oštećenja pojedinih sklopova uređaja. Svi tipovi radara koje koristi policija apsolutno točno mjere brzinu u uvjetima od -10 do +50 stupnjeva Celzijevih. Prilikom obavljanja nadzora uređajem bez foto-video zapisa prekršitelj (vozač) se obvezno zaustavlja i na uređaju mu se pokazuje izmjerena brzina kretanja. Kad vozač ne plati kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, o izmjerenoj brzini kretanja sastavlja se zapisnik, a izmjerena se brzina, u nazočnosti vozača, na uređaju poništava (nakon što se utvrde svi elementi potrebni za procesuiranje prometnog prekršaja prekoračenja brzine).

Također, sukladno članku 7. Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerenje brzine vozila u cestovnom prometu radni uvjeti (temperatura okoline) propisani su od 0 do +50 stupnjeva Celzijevih.

Primjerice, za neka od mjerila za nadzor brzine, prema tvorničkim uputama, radni uvjeti su sljedeći:

 • za mjerilo Speedphot - od -10 do +60 stupnjeva Celzijevih
 • za mjerilo Multanova Star - Laser - od -30 do +60 stupnjeva Celzijevih
 • za mjerilo LTI 20.20  - od -30 do +60 stupnjeva Celzijevih
 • za mjerilo Multanova 6F - od -10 do +50 stupnjeva Celzijevih
 • za mjerilo Travimo - od -10 do +40 stupnjeva Celzijevih.

 

 

 

Pomoćnik načelnika policijske postaje za policiju

Spomenka Stankić-Kovačev