Policijska postaja Đurđevac- kontakt


Ponedjeljak, 17. kolovoza 2015.

Policijska postaja Đurđevac

Đurđevac
Stjepana Radića 6
Tel.: 048/656 739
Faks: 048/656 779

Radno vrijeme referada u Policijskoj postaji Đurđevac

uredovno vrijeme svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, osim utorkom od 09,00 do 17,00 sati
- prijemni ured – broj telefona  048/656 733
- upravni savjetnik 048/656 742
- referada prijavništva i osobnih iskaznica 048/656 767
- referada prometnih isprava 048/656 750

- referada za registraciju vozila - 048/656 768
- referada oružja - 048/656 748
- referada stranaca i državljanstva - 048/656 748

Inspektorat unutarnjih poslova

048/656 469 - voditelj Inspektorata unutarnjih poslova
048/656 598 - inspektor za zaštitu od požara i eksploziva
048/656 470 - inspektorica zaštitarskih i detektivskih poslova