Savjeti pješacima u prometu


Srijeda, 27. travnja 2016.

Policijska postaja Đurđevac izdala je upute za ponašanje pješaka u prometu radi sigurnosti samih pješaka, ali i drugih sudionika u prometu. Savjete pješacima možete vidjeti u nastavku teksta.