Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine – razina 23, Grad Đurđevac


Srijeda, 1. ožujka 2017.