Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 30. rujna 2017. – razina 22, Grad Đurđevac


Nedjelja, 15. listopada 2017.