OŠ Đurđevac uspješno prijavila Izradu projektne dokumentacije za izgradnju školskog bazena i dogradnju učionica


Srijeda, 5. siječnja 2022.

Na samom početku godine, Osnovna škola Đurđevac je u suradnji s Gradom Đurđevcom uspješno prijavila projekt Izrade projektno-tehničke dokumentacije za unaprjeđenje uvjeta u OŠ Đurđevac koji se odnose na izgradnju nove energetsko učinkovite zgrade u sektoru osnovnoškolskog obrazovanja.

Cilj projekta dogradnje osnovne škole je proširiti i dopuniti postojeću zgradu sadržajima kako bi ista zadovoljila uvjete za jednosmjenski rad, odnosno cjelodnevnu nastavu te zadovoljila pedagoške standarde za održavanje redovne predmetne nastave za sve učenike. Prijavom ovog projekta izraditi će se projektno tehnička dokumentacija za dogradnju škole te će se ishoditi građevinska dozvola kako bi se predmetna dogradnja mogla prijaviti na neki od poziva za sufinanciranje iz europskih ili nacionalnih sredstava.

Projektom je predviđena dogradanja osam učionica za predmetnu nastavu s pripadajućim kabinetima i to za nastavu likovne i glazbene kulture, informatike, prirode, biologije, kemije, fizike i tehničke kulture. Osim novih učionica, predviđena je izgradnja školskog bazena s pratećim prostorima poput individualnih i skupnih svlačionica te svlačionica za učitelje, sanitarnih čvorova s tuševima, prostorija za nadzor pogona, kondicioniranja zraka i vode te prostora za zadržavanje.

-Izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole putem ovog projekta omogućit će dogradnju 3.800 m2 novog prostora u Osnovnoj školi Đurđevac za održavanje redovne nastave, kao i novih izvanškolskih aktivnosti koje će moći koristiti 660 učenika OŠ Đurđevac koji predstavljaju ciljanu skupinu ovog projekta - istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Projekt je prijavljen na Javni poziv Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije raspisan od strane Nacionalnog plana oporavka i sigurnosti od kojeg se očekuje 90% sufinanciranja ukupnog troška od 2.595.000,00 kuna.