Prostorni plan Grada Đurđevca


IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca

 


III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca

 

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca