Prostorni plan Grada Đurđevca


PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVEDBU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ĐURĐEVCA  („SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA“, BR. 5/04., 6/04., 1/08., 1/09., 4/11., 6/15., 7/17. i 6/20.)


IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca

 

  1. 4.1 - GP_naselje Grkine
  2. 4.2 - GP_naselje Severovci
  3. 4.3 - GP_naselje Durdevac
  4. 4.4 - GP_dio naselja Durdevac, Cepelovac i Micetinac
  5. 4.5 - GP_naselje Micetinac
  6. 4.6 - GP_naselje Sveta Ana
  7. 4.7 - GP_naselja Cepelovac i Budrovac
  8. 4.8 - GP_naselje Sirova Katalena
  9. 4.9 - GP_naselja Suha Katalena

 III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca

 

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca