Podaci o Savjetu mladih


Četvrtak, 8. ožujka 2018.

Ukoliko želite kontaktirati Savjet mladih, poslati pitanje ili iznijeti neki prijedlog, slobodno pošaljite e-mail. Rado ćemo odgovoriti na svaki vaš upit.

 

Članovi Savjeta mladih Grada Đurđevca:

  •  Matija Bažulić, predsjednik,
  •  Emira Čilić, zamjenica predsjednika,
  • Anita Giba, članica,
  • Mirjam Markač, članica,
  • Natalija Miletić, članica.

 

Zamjenici članova Savjeta mladih:

  • Matija Šantek,
  • Ivana Pavlović,
  • Jelena Fusić,
  • Nikolina Petrić Vranić
  • Ivana Miletić.