Javna rasvjeta


Kontinuirana nadogradnja sustava javne rasvjete, osim financijske isplativosti, pridonosi i očuvanju biološke raznolikosti. Ovaj modul omogućuje bolju funkcionalnost te vođenje baze podataka rasvjete i rasvjetnih tijela na području Grada Đurđevca.