Prijava komunalnih problema


Prijavite problem ili nedostatak vezan za komunalnu i prometnu infrastrukturu ili hortikulturni objekt na javnim površinama Grada Đurđevca potpuno besplatno te sudjelujte u riješavanju uočenih problema.

Get it on Google Play

Download on the App Store