Prostorni planovi


Uvid u planirani razvoj Grada Đurđevca s organizacijom prostora i detaljnim smjernicama za gradnju. Upoznavanje s mogućnostima građenja na pojedinom zemljištu s uvidom u planirane i izgrađene građevine i infrastrukturu, kao i zaštite i ograničenja unutar prostora s odrednicama za oblikovanje te uređenje građevina i okolnog prostora.

Smart City - Prostorni planovi