DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

850

Na temelju članka 20. st.1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, dalje Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE LS IV, LN IV i MLN IV

O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA

1. U prostorijama u kojima će se glasovati na lokalnim izborima (biračko mjesto) mogu se isticati samo državni simboli u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, kao što su grb Republike Hrvatske i zastava Republike Hrvatske.

Mogu se isticati i obilježja županija, gradova odnosno općina u skladu s njihovim statutima.

2. Ispred biračkog mjesta i u njegovoj neposrednoj blizini zabranjuje se svaka izborna promidžba te nije dopušteno na bilo koji način navoditi birače kako glasovati (dijeljenjem promidžbenih letaka, isticanjem plakata, održavanjem promidžbenih skupova i govora, davanjem intervjua odnosno izjava i sl.).

Birački odbor provjerit će je li sav promidžbeni materijal vezan uz izbornu promidžbu uklonjen s biračkog mjesta i iz njegove neposredne blizine, u protivnom će isti ukloniti članovi biračkog odbora.

3. Biračko mjesto mora biti uređeno i opremljeno na način da se osigura tajnost glasovanja paravanima ili sličnim sredstvima tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić.

4. Birački odbor dužan je na biračima vidljivom mjestu istaknuti zbirnu listu kandidacijskih lista i zbirnu listu kandidatura za lokalne izbore.

5. Birački odbor dužan je na svakoj glasačkoj kutiji istaknuti glasački listić kakav se ubacuje u tu glasačku kutiju.

6. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 18. travnja 2013.

Klasa: 013-06/13-03/04

Klasa: 013-05/13-03/06

Urbroj: 507/18-13-01

Zagreb, 12. travnja 2013.

Predsjednik

Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.