Petak, 29. rujna 2023.

ODRŽANA 26.SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA

Pod predsjedanjem Željka Lackovića, predsjednika GV, većinom glasova, gradski su vijećnici na 26.sjednici prihvatili izvješća o polugodišnjem izvršenju Gradskoga proračuna, te prihoda, primitaka i rashoda, od 1.siječnja do 30.lipnja ove godine,za svih pet javnih gradskih ustanova, za Muzej, Gradsku knjižnicu DV Maslačak, JVP i OŠ Đurđevac,

O tome ih je izvijestio gradonačelnik Hrvoje Janči koji je rekao da je u prvih šest mjeseci ove godine Grad i sve gradske ustanove poslovali pozitivno. Upravljalo se financijama i kompletnim aktivnostima na ekonomičan i odgovoran način. Proračun je za ovu godinu isplaniran u iznosu od 17,9 milijuna kuna, u prvih šest mjeseci prihodi su iznosili 8,7 milijuna eura, što je znak da se puni prema planu i da je dobra dinakima realizacije projekata. Potpore iz državnog proračuna i fondova Europske unije su realizirane u iznosu od 4,8 milijuna eura, a proračun je več sad realiziran u iznosu od 11,7 milijuna. To potvrđuje da će Grad Đurđevac ponovo imati rekordnu proračunsku godinu, odnosno veće iznose nego ikad. Grad nije ni prezadužen, kako je to ocijenio vijećnik HDZ-a Rajko Gašparić.

-Naše kreditne obveze iznose 11,5 , od dozvoljenih 20 % izvornih prihoda. Zaduživat ćemo se i dalje za eu projekte jer ulazimo u zadnje projektno razdoblje nakon čega neće više biti moguće doći do europskih sredstava za infrastrukturu. Da smo maksimalno racionalni u financijskom poslovanju pokazuje i podatak da za plaće, od dozvoljenih 20%, izdvajamo samo 8 % od izvornih prihoda, rekao je Janči i najavio da će rebelans Gradskoga proračuna biti na prvoj narednoj sjednici GV.

Željko Lacković predsjednik GV je naglasio da je svako kreditno zaduženje zapravo novo ulaganje u kapitalne projekte, a pri tom se prisjetio teške 2013. kad je Nezavisna opcija preuzela Grad Đurđevac sa 17.000 kuna, s pet milijuna kuna duga, bez mogućnosti kreditnog zaduženja i bez mogućnosti isplate plaće za tada zaposlene.

Gradski su vijećnici prihvatili Ugovor o osiguranju bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje Centra za starije osobe Đurđevca, koji su pohvalili i oporbeni vijećnici Marko  Fucak (SDP) i Rajko Gašparić (HDZ), nakon što ih je gradonačelnik Janči izvijestio o njegovoj gradnji i financiranju. Na GV je odlučeno da će se ponoviti natječaj za ravnateljicu Gradske knjižnice, jer se na sadašnji nitko nije javio, a donijeta je odluka o sufinanciranju medicinski potpomognute oplodnje za dva postupka, odnosno, sa 50 % ili tisuću eura. Izmijenjena je odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Đurđevca s time da se neke, koje su promijenile katastarske čestice ili novoizgrađene (večinom u prigradskim naseljima) moraju upisati u Jedinstvenu bazu podataka. Donesena  je i Odluka o povećanju iznosa poslovnog udjela Grada Đurđevca u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.Radi usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima, poslovni udjel Grada Đurđevca sa sadašnjih 2.654,46 eura  povečan je na 3.000 ,00 eura te i dalje iznosi 93 % temeljnog kapitala Društva. Prihvaćene su i pete izmjene i dopune Prostornoga i Urbanističkoga plana uređenja gradskih prostora grada Đurđevca. Glavni cilj novih izmjena je da se zainteresiranim vlasnicima klijeti omogući turistička kategorizacija smještajnih kapaciteta.

– Zna se da svi oni koji se žele baviti turizmom u našim vinogorjima imaju problem s kategorizacijom jer to nisu građevinska područja. Zato se njihove parcele moraju u prostornom planu navesti kao izdvojeno građevinsko zemljište, a s ovim izmjenama to im omogućujemo. Pozivamo sve one koji se namjeravaju baviti turizmom da podnesu zahtjev da se njihove parcele uvrste u prostorni plan kao izdvojeno građevinsko zemljište, rekao je gradonačelnik Janči.