Gradske ustanove i trgovačka društva


Ustanove i trgovačka društva u pretežitom ili isključivom vlasništvu Grada Đurđevca.

USTANOVE

GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVAC

MUZEJ GRADA ĐURĐEVCA

DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK" ĐURĐEVAC

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ĐURĐEVAC

OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA ĐURĐEVAC

TRGOVAČKA DRUŠTVA

KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac

KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o.

  • Radnička cesta 61
  • 48350 Đurđevac
  • e-mail: info@komunalneusluge.hr
  • tel.: 048/812-304
  • fax: 048/812-663

KOMUNALIJE- PLIN d.o.o.

STARI GRAD d.o.o.