Investicijske aktivnosti u Gradu Đurđevcu za razdoblje 2009-2013 godine


Utorak, 2. travnja 2013.

INORMACIJA O INVESTICIJSKIM AKTIVNOSTIMA

U GRADU ĐURĐEVCU U RAZDOBLJU 2009.-2013. GODINA

Br. Projekt Finac. Grad Finac.ostali Ukupno
2009.
1. Projektiranje mrtvačnica u Čepelovcu s otkupom zemljišta i Suhoj Kataleni 70.660,71 70.660,71
2. Projektiranje ulice Ljudevita Gaja, G. Karlovčana, Trg sv. Jurja 63.289,00 63.289,00
3. Projektiranje ulice Petra Zrinskog 58.286,00 58.286,00
4. Projektiranje ulice A. Šenoe i Radničke ceste 79.950,00 79.950,00
5. Projektiranje oteretne ceste 98.000,00 98.000,00
6. Projektiranje rasvjete u dijelu Đ. Basaričeka i Kolodvorske 17.397,76 17.397,76
7. Izgradnja rotora 250.000,00 ŽUC 250.000,00
8. Završni radovi na unutrašnjem uređenju u Prvić Luci 566.096,00 566.096,00
9. Legalizacija spojne ceste hotela i Starogradske ulice 18.000,00 18.000,00
10. Izrađen Idejni projekt ŠRC-a 70.000,00 70.000,00
11. Završena prva faza izgradnje Sportske dvorane u Đurđevcu 920.000,00 3.580.000,00

Županija Kckž

4.500.000,00
12. Otkupljena parcela za pomoćno nogometno igralište na ŠRC-u 98.800,00 98.800,00
13. Sanacija krovišta Doma kulture 224.113,38 224.113,38
14. Sanacija krovišta mrtvačnice u Đurđevcu 230.000,00 230.000,00
15. Radovi na uređenju muzejskog dijela 400.000,00 Ministarstvo kulture

50.000,00 Kckžž

450.000,00
16. Radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje 3.800.000,00 Hrvatske vode, Kckžž 3.800.000,00
17. Izgradnja goričkih vodovoda 177.000,00 177.000,00
18. Buduće vodocrpilište 852.000,00 852.000,00
19. Sekundarni vodovod Grkine Severovci 72.000,00 72.000,00
20. Magistralni vodovod Suha Katalena – Sirova Katalena 699.911,00

Hrvatske vode Kckžž

699.911,00
21. Vodosprema Čepelovac 242.000,00 242.000,00
22. Ulazna vrata na Gradskom groblju 46.000,00 46.000,00
23. Izgradnja dječjih igrališta u Mičetincu, Svetoj Ani i Budrovcu 50.000,00 50.000,00
24. Izgrađeno rukometno igralište u Suhoj Kataleni 150.000,00 150.000,00
25. Nadzorno upravljački sustav vodoopskrbe 98.000,00 98.000,00
26. Asfaltiranje odvojaka u Đurđevcu, platoa ispred Društvenih domova, nogostupa u dijelu Basaričekove i Autobusnog kolodvora 230.000,00 230.000,00
27. Izrađen je most u Budrovcu 50.000,00 200.000,00

Hrvatske vode

250.000,00

2010.

28. Izgradnja školske sportske dvorane 250.000,00 5.700.000,00

Kckžž

5.950.000,00
29. Radovi na uređaju za pročišćavanje 4.650.000,00 Hrvatske vode, Kckžž 4.650.000,00
30. Gorički vodovodi 91.000,00 91.000,00
31. Odlagalište otpada Peski 32.463,69 93.300,00 Fond 125.763,69
32. Magistralni vodovod Suha Katalena-Sirova Katalena 1.204,000,00 1.204.000,00
33. Buduće vodocrpilište 534.590,00

Hrvatske vode

534.590,00
34. Sekundarni vodovod Grkine Severovci 126.250,00 126.250,00
35. Nadzorno upravljački sustav vodoopskrbe 182.000,00 182.000,00
36. Vodosprema Čepelovac 206.900,00 206.900,00
37. Magistralni vodovod Mičetinac – Sveta Ana 22.800,00 22.800,00
38. Projektna dokumentacija za EU projekte vodoopskrbe 654.723,18

Hrvatske vode

654.723,18
39. Izrađen je prilaz Poslovno-industrijskoj zoni A 320.434,61 250.000,00 Hrvatske ceste 570.434,61
40. Zamijenjena je parkovska rasvjeta u gradu Đurđevcu 170.000,00 30.000,00 Fond 200.000,00
41. Izrađen je centralni sustav upravljanja gradskom rasvjetom 70.000,00 70.000,00
42. Izgrađena je rasvjeta na rotoru i dijelu Basaričekove i trgu sv. Jurja 7.701,46 91.000,00 Kckžž 98.701,46
43. Dokumentacija za Kolodvorsku, petra Zrinskog i Lj. Gaja prošla je recenziju na Građevinskom fakultetu
44. Riješen spor sa Slogom oko zemljišta
45. Riješena dokumentacija za novu trafostanicu prema Novoj tržnici
46. Ugrađen lift u domu zdravlja 200.000,00 Kckžž 200.000,00
47. Izrađena javna rasvjeta u Kolodvorskoj ulici ( prema HAAS-u ) 200.000,00 Ministarstvo gospodarstva 200.000,00
48. Izgradnja mrtvačnica u Čepelovcu i suhoj Kataleni 1 faza 271.526,65

280.182,34 kredit

551.708,99
49. Izrada projektne dokumentacija uređenje Bjelovarske ulice 16.920,00 16.920,00
50. Izrada projektne dokumentacija uređenje Severovačke ulice 16.920,00 16.920,00
51. Nastavak radova na uređenju Starog grada 49.493,00 447.215,00

Ministarstvo kulture, 160.000,00 MINT i Kckž 40.000,00

696.708,00
52. Otkupljene od Grada parcele za izgradnju pogona za izradu hidrauličnih cijevi i ispušnih lonaca od firme Trgo auto d.o.o. i za pogon firme TOT PROMET d.o.o., te prodaja el. snage u zoni + Benzinskoj BENETEX

 

53. Grad je započeo otkup zemljišta za oteretnu cestu 20.412,00 20.412,00
54. U Prvić Luci završena je legalizacija objekta te dobivena uporabna dozvola 57.935,15 57.939,15
55. Obnovljen je školski poligon za obuku biciklista 50.000,00 50.000,00
56. Donošenje UPU i izmjene i dopune Prostornog plana 70.000,00 70.000,00

2011.

57. Odlagalište otpada Peski 66.400,00 66.400,00
58. Gorički vodovodi 68.000,00 68.000,00
59. Uređaj za pročišćavanje 5.345.017,43 Hrvatske vode, Kckžž 5.345.017,43
60. Buduće vodocrpilište 550.100,00

Hrvatske vode

550.100,00
61. Sekundarni vodovod Grkine - Severovci 120.000,00 120.000,00
62. Vodosprema Čepelovac 194.400,00 194.400,00
63. Magistralni vodovod Mičetinac – Sveta Ana 54.114,34 54.114,34
64. Projektna dokumentacija za EU projekte vodoopskrbe 396.832,98

Hrvatske vode

396.832,98
65. Uređenje Starog grada, nastavak 8.000,00 300.000,00 Ministarstvo kulture i Kckž 52.000,00 360.000,00
66. Uređenje terase i uređaja za pročišćavanje u Prvić Luci 603.213,00 kredit 603.213,00
67. Uređenje ulica iz prgrama EIB II ( Kolodvorska,dio Karlovačanove, dio Trga sv. Jurja, dio Gajeve i dio Petra Zrinskog ) 400.000,00 2.100.000,00

Ministarstvo regionalnog razvoja i vodnog gospodarstva

2.500.000,00
68. Izgradnja mrtvačnica u Suhoj Kataleni i Čepelovcu- 2 faza 400.000,00            ( 100.000 –kredit ) 100.000,00 Min. regionl. razvoja 500.000,00
69. Otkupljeno od Grada Fisherovo
70. Izrada UPU-a i izmjene i dopune PPUG-a 70.000,00 70.000,00
71. Započeli pregovori sa firmom Strateški plan d.o.o. oko izgradnje Energane Đurđevac
72. Projektiranje prilaza uz Glazbenu školu 6.573,00 6.573,00
73. Početak Geodetske izmjere grada 747.368,99 DGU – 3.204.887,88 i KCkžž – 1.373.968,39 5.326.225,26
74. Izrađena Prekodarvska biciklistička staza 15.000,00 55.000,00 Ministarstvo turizma i HTZ 70.000,00
75. Izrađen Program ukupnog razvoja Grada Đurđevca 35.000,00 35.000.00
76. Izgradnja spoja Radničke ceste sa ulicom S. Radića 200.000,00 800.000,00 Hrvatske ceste, Ministarstvo gospodarstva, KCkžž 1.000.000,00
77. Podizanje nivelete na dijelu ŽC 2214 130.000,00 ŽUC 130.000,00
78. Izmještena trafostanica u dvorište suda 250.000,00 HEP 250.000,00
79. Izgradnja dječjih igrališta u Čepelovcu i Severovcima 24.046,50 24.046,50
80. Opremanje objekta u Prvić Luci ( kuhinja, namještaj ) 603.213,00 603.213,00
81. Obilazna cesta 14.279,00 14.279,00
82. Izgradnja nogostupa V. Nazora I. Mažuranića 95.174,51 95.174,51

2012.

83. Investicijski zahvati asfaltiranje Budrovac – Sirova Katalena 1.000.000,00 ŽUC 1.000.000,00
84. Prodaja Stare tržnice Konzumu
85. Investicijski zahvati - asfaltiranje Prugovac – Suha Katalena 400.000,00 ŽUC 400.000,00
86. Investicijski zahvati asfaltiranje Severovci 810.000,00 ŽUC 810.000,00
87. Bolje sutra za Romsku zajednicu

Centar za socijalnu skrb, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Grad Đurđevac

IPA, Razvoj ljudskih potencijala

117.289,00 €

867.938,60 EU

867.938,60
88. Investicijski zahvati asfaltiranje Kalinovac - Budrovac 1.283.000,00 ŽUC 1.283.000,00
89. Gorički vodovodi 14.000,00 14.000,00
90. Odlagalište otpada Peski 622.055,20 Fond 622.055,20
91. Osnovan LAG Podravina
92. Uređaj za pročišćavanje 3.595.953,10 Hrvatske vode, Kckžž 3.595.953,10
93. Buduće vodocrpilište 1.548.250,00

Hrvatske vode

1.548.250,00
94. Magistralni vodovod Mičetinac – Sveta Ana 748.974,90

Hrvatske vode

748.974,90
95. Projektna dokumentacija za EU projekte vodoopskrbe 299.035,60

Hrvatske vode

299.035,60
96. Tlačno grav. cjevovod crpilište – vodosprema Čepelovac 30.838,52 30.838,00
97. Sekundarna vodovodna mreža Suha Katalena i Sveta Ana 22.149,52 22.149,52
98. Glavni dovodni vodoopskrbni cjevovod u Đurđevcu 20.986,63 20.986,63
99. Rekonstrukcija cjevovoda Vodosprema Budrovac - Čepelovac 40.000,00 40.000,00
100. Sanacija svodova u Starom gradu 20.000,00 200.000,00 Ministarstvo kulture, Kckžž 220.000,00
101. Uređenje Severovačke ulice 300.000,00 982.445,00 ŽUC 1.282.445,00
102. Opremanje i kategorizacije Hostela ''Peski'' u Prvić Luci 150.000,00 150.000,00
103. Projektiranje uređenja ulice Grgura Karlovčana 18.750,00 18.750,00
104. Uređenja prilaza Glazbenoj školi I faza 87.218,92 87.218,92  Kckžž 174.437,85
105. Izrada Idejnog projekta Doma za starije 8.000,00 60.000,00 MRRiFEU 68.000,00
106. Projektiranje odvijenog sustav odvodnje predio Ciglena 24.000,00 68.000,00 Ministarstvo poljoprivrede 92.000,00
107. Uređenje atrija i veže Starog grada 2 faza 20.000,00 280.000,00 Ministarstvo kulture, Ministarstvo turizma i Kckžž 300.000,00
108. Izrada projektne dokumentacije Starog grada  ( uređenje okoliša i muzeja )
109. Uređenje plaže, opremanje terase i rješavanje dostupnosti plaže u Prvić Luci 15.000,00 45.000,00 Ministarstvo turizma 60.000,00
110. Uvođenje naplate parkinga u gradu Đurđevcu
111. Uređenje nogostupa uz Policiju 9.982,70 9.982,70
112. Prodaja parcele u zoni firmi PZ Molve
113. Energetski pregledi zgrade Gradske uprave, Dječjeg vrtića i Doma kulture 8.000,00 40.000,00 Fond, Ministarstvo graditeljstva 48.000,00
114. Davanje u zakup gradske vage 39.000,00 39.000,00
115. Izgradnja trećeg teniskog igrališta 15.000,00 30.000,00 Teniski klub Đurđevac, ZSUG Đurđevac 45.000,00
116. Dogradnja Gimnazije – vodni doprinos 54.263,41 54.263,41
UKUPNO: 11.416.503,79 50.860.417,18

62.276.920,97

 

Prihod Grada od prodaje imovine:

- Davanje u zakup gradske vage                                              39.000,00 kuna

- Prodaja parcele u zoni firmi PZ Molve                                180.000,00 kuna

- Koncesija od parkinga                                                            45.000,00 kuna

- Prodaja Stare tržnice Konzumu                                         1.993.000,00 kuna

- Prodaja zgrade Fisheovo                                                      400.000,00 kuna

- Prodaja parcele u zoni Trgo auto d.o.o.                                 96.475,00 kuna

- Prodaja parcele u zoni i el. snage TOT PROMET d.o.o.     150.992,00 kuna

- Prodaja el. snage u zoni Benetex d.o.o.                                  75.000,00 kuna

- Prodaja el. snage u zoni  Sotolarija MS                                  33.990,00 kuna

_________________________________

                                                                 Ukupno:             3.013.457,00 kuna