Odluka – davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta


Četvrtak, 29. studenoga 2012.

Na temelju  članka 48.  stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  19. studenoga  2012., donio je

O D L U K U
o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj
općini Sveta Ana ponuditelju P.G. MILETIĆ

I.

Prihvaća se ponuda za davanje u zakup u svrhu poljoprivredne obrade,  zemljišta u  k.o. Sveta Ana i to:
čkbr. 166/2 oranica kod vinograda u Dugoj Gredi sa 632 čhv.
čkbr. 166/3 oranica kod vinogrda u Dugoj Gredi sa 1j 235 čhv.
čkbr. 166/4 oranica kod vinograda u Dugoj Gredi sa 637 čhv.
čkbr. 167/1 sjenokoša kod vinograda u Dugoj Gredi  sa 177 čhv.
čkbr. 167/2 livadka kod vinograda u Dugoj Gredi sa 26 čhv.
čkbr. 167/3 livada kod vinograda u Dugoj Gredi sa 22 čhv.
čkbr. 168/1 vinograd u Dugoj Gredi sa 618 čhv.
čkbr. 168/2 vinograd u Dugoj Gredi sa 70 čhv.
čkbr. 168/4 vinograd u Dugoj Gredi sa 65 čhv.
čkbr. 170/2 oranica kod vinograda u Dugoj Gredi sa 73 čhv.
čkbr. 170/3 oranica kod vinograda u Dugoj Gredi sa 260 čhv.
čkbr. 170/4 oranica kod vinograda u Dugoj Gredi sa 77 čhv.
čkbr. 171/2 oranica kod vinograda u Dugoj Gredi sa 16 čhv.
čkbr. 171/3 livada kod vinograda u Dugoj Gredi sa 790 čhv.
čkbr. 171/4 oranica kod vinograda u Dugoj Gredi sa 17 čhv.
čkbr. 172/2 vinograd i livada u Dugoj Gredi sa 300 čhv.
čkbr. 173/2 oranica u Dugoj Gredi sa 1 jutro
čkbr. 172/1 livada u Dugoj Gredi sa 324 čhv.
čkbr. 173/1 oranica u Dugoj Gredi sa 1117 čhv.
čkbr. 173/5 oranica u Dugoj Gredi sa 600 čhv.
čkbr. 172/3 livada u Dugoj Gredi sa 220 čhv.
čkbr. 173/3 oranica u Dugoj Gredi sa 1455 čhv. i
čkbr. 173/4 oranica u Dugoj Gredi sa 381 čhv.
čkbr. 185 oranica u Dugoj Gredi sa 271 čhv.
čkbr. 186 oranica u Belevini sa 476 čhv.
čkbr. 187/1 oranica u Belevini sa 379 čhv.
čkbr. 188/1 oranica u Belevini sa 615 čhv.
čkbr. 286/25 Melin u Čistinah sa 5 čhv.
čkbr. 182/2 Oranica Beljevina sa 32 čhv.

koju je na javni natječaj podnio ponuditelj P.G. MILETIĆ vl. Miletić Veljko, Sveta Ana 36, u iznosu od 305,57 kn po jednom jutru, odnosno sveukupno 2.500,00 kn godišnje, na period od 5 godina.

II.

S ponuditeljem P.G. MILETIĆ vl. Miletić Veljko, Sveta Ana 36, zaključit će se Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta  iz točke I. ove Odluke, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

KLASA: 940-01/12-01/16
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-3
Đurđevac, 19. studenoga  2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.