Odluka o određivanju drugačijeg radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupina “Restorani” i “Barovi” na području Grada Đurđevca za vrijeme manifestacije “Picokijada 2018.”


Utorak, 26. lipnja 2018.

Na temelju članka 9. stavka 3. alineje 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 85/15. i 121/16.), članka 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 7/15.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. - pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. lipnja 2018. godine, donio je

ODLUKU

o određivanju drugačijeg radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupina "Restorani" i "Barovi" na području Grada Đurđevca za vrijeme manifestacije "Picokijada 2018."

I.

Ovom Odlukom određuje se drugačije radno vrijeme ugostiteljskim objektima iz skupine "Restorani" i "Barovi" na području Grada Đurđevca za vrijeme održavanja manifestacije "Picokijada 2018.", na način da u dane 29. lipnja (petak) 2018. godine, 30. lipnja (subota) 2018. godine i 1. srpnja (nedjelja) 2018. godine, predmetni ugostiteljski objekti mogu raditi od 0:00 do 24:00 sata.

II.

Radno vrijeme iz točke I. ove Odluke odnosi se i na terase uz ugostiteljske objekte, kao i na šatore postavljene na javnim površinama.

U ugostiteljskim objektima koji se nalaze na Trgu svetog Jurja i u Starogradskoj ulici u Đurđevcu, može se izvoditi samo primjerena tradicijska i zabavna glazba.

III.

Ova Odluka objaviti će se na mrežnoj stranici Grada Đurđevca www. djurdjevac.hr, a dostavit će se Turističkoj zajednici Grada Đurđevca, Turističkoj inspekciji, Ispostavi u Koprivnici i Policijskoj postaji Đurđevac.

KLASA: 610-02/18-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-10
Đurđevac, 26. lipnja 2018.

 

GRADONAČELNIK

Hrvoje Janči, mag.educ.