Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na ukidanje akcijske cijene


Ponedjeljak, 10. lipnja 2013.

Na temelju  članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), a u svezi članka 5. stavka 3. Ugovora o koncesiji za obavljanje poslova upravljanja, održavanja i naplate parkirališnih mjesta vozila na području Grada Đurđevca, gradonačelnik Grada Đurđevca, 27. svibnja 2013. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na ukidanje akcijske cijene u Cjeniku za naplatu parkiranja koncesionara PARKING TIM d.o.o. Rijeka

Koncesionaru PARKING TIM d.o.o. Ivana Pavla II. bb, Rijeka, temeljem zahtjeva od 21. svibnja 2013. godine,  daje se prethodna suglasnost na ukidanje akcijske cijene za:
-    mjesečnu parkirališnu kartu za fizičke i pravne osobe s akcijske cijene od 175,00 kn mjesečno na redovnu cijenu od 250,00 kn mjesečno  i
-    parkirališnu kartu za  fizičke i pravne osobe za razdoblje od 12 mjeseci, s akcijske cijene od 175,00 kn/mjesečno x 12mjeseci, odnosno sveukupno 1.925,00 kn/godišnje na redovnu cijenu od 3.000,00 kn/godišnje.

KLASA: 340-01/12-01/05
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-28
Đurđevac, 27. svibnja  2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.