700.000,00 kuna za ”Revitalizaciju utvrde Stari grad Đurđevac”


Srijeda, 6. kolovoza 2014.

Grad Đurđevac kandidirao je projekt: ''Revitalizacija utvrde Stari grad Đurđevac" na natječaj Ministarstva turizma – Fond za razvoj turizma u 2014. godini, te je dobio Odluku o sufinanciranju projekta sa 700.000,00 kuna. Projektom se namjerava do kraja urediti atrij i veža, izgraditi vanjska rasvjeta i staviti u funkciju pivnica i restoran. Ovaj izuzetno važan projekt ima za cilj povećati turističku ponudu, te od Starog grada učiniti prepoznatljivu turističku destinaciju koja će  privlačiti posjetitelje tijekom cijele godine.