Dječji vrtić Maslačak: Lavići ponovno na kotačima


Utorak, 22. studenoga 2022.

U Dječjem vrtiću Maslačak u odgojnoj skupini Lavići nastavljen je projekt Kotači.

Ovih dane vrtićarci su s odgojiteljicama posjetili autobusni i željeznički kolodvor. Tako su Lavići imali priliku vidjeti razne veličine kotača. Veliko oduševljenje izazvao je vlak, do kojeg su vrtićarci pojurili unatoč kiši. Mnoga se djeca nikada nisu vozila vlakom, pa su ovako imala priliku vidjeti i istražiti vlak. Uočili su kako vlak ima potpuno drugačije kotače od autobusa i automobila.

I roditelji su se uključili u projekt te su u skupinu donijeli kotače raznih veličina i oblika te raznih namjena. Na taj način djeca su mogla fizički dotaknuti kotač, okrenuti ga, dublje istražiti njegovu namjenu. Prozore skupine su uljepšali raznim vozilima i njihovim kotačima tako da ih vrtićarci mogu svakodnevno promatrati.

Djeca su vježbala grafomotoriku izrezivanjem kotača i lijepljenjem. Isto tako uočavali su veličine kotača te ih nizali od najmanjem do najvećeg. Odigrali su i zanimljivu motoričku igru te na taj način vježbali.

Kako su djeca pokazala veliko zanimanje za kotače i vozila, aktivnosti u sklopu projekta će se nastaviti i u narednom periodu.