3. Međunarodnu reviju turističke fotografije “TOURPHOTO 2007”


Srijeda, 7. studenoga 2007.

TURIZAM KONTINENTALNE HRVATSKE - Selektor Kruno Heidler pregledao je 185 prijavljenih radova i iz selekcije odstranio 24 fotografije snimljene na moru ili inozemstvu.Za selekciju je ostala 161 fotografija. Žiriju je predložio 136 radova i to iz teme A 111 a iz teme B 25. Fotografije su bile označene rednim brojem tako da članovi žirija nisu imali informacije o autoru. Žiri u sastavu; Miroslav Adam, predsjednik Foto kluba Osijek Igor Čepurkovski, fotograf, Karlovac Zoran Homen, ravnatelj Gradske galerije Križevci, slikar Vinko Šebrek, predsjednik Foto kluba Zagreb Branka Tropp, direktorica Turističkog ureda TZG Varaždin. pregledao je 136 predloženih radova i donio slijedeće odluke; Tema A - LJETO I LJETNI DOŽIVLJAJI 1. nagrada - Rafting, Miran Krčadinac, Zagreb 2. nagrada - Dvorac Bežanec, Darko Podravec, Bjelovar 2. nagrada - Osvajanje, Hrvoje Petrić, Koprivnica 3. nagrada - Skok sa slapa, Goran Šafarek, Koprivnica 3. nagrada - Mogu ja to, Zvonimir Jakupec, Koprivnica 3. nagrada - Ribič, Dragica Kurillo, Kranj Diploma - Leptir,  Silvija Butković, Đakovo Diploma - Ribiči, Senka Jurković Gros, Zagreb Pohvala - U zoru, Ivana Milić, Darda Pohvala - @, Dubravko Kupčinovac, Osijek                Tema B - ZIMA I ZIMSKE RADOSTI 1. nagrada - Sanjkaši, Goran Šafarek, Koprivnica 2. nagrada - Smaragdna jezera, Bojan Bonifačić, Punat 2. nagrada - Ličke radosti, Rade Jug, Plitvička jezera 3. nagrada - Ravnica, Vera Moharić, Lopatinec 3. nagrada - Zimska idila, Bojan Bonifačić, Punat 3. nagrada - Zimska idila, Bojan Sontacchi, Osijek Diploma - Zimsko nebo, Zdravko Šabarić, Đurđevac Diploma - Bilogorska zima, Željko Car, Đurđevac Za izlaganje je izabrano 100 radova koji će biti reproducirani u katalogu. Nagrade će biti predane autorima na otvorenju Revije 22. studenog 2007. ili poslane poštom. Kruno Heidler Predsjednik Foto kino kluba Drava i selektor