”Đurđevački pijesci” – 9A10P/P


Četvrtak, 22. srpnja 2010.

U nedjelju, 25.07.2010. članovi radio kluba ''Đurđevac'' će raditi iz geografsko-botaničkog rezervata ''Đurđevački pijesci'' – 9AFF-032. Pozivna oznaka će biti 9A10P/P (Devet Alpha Deset Papa Portable). ''Đurđevački pijesci'', posebno zaštićen geografsko-botanički rezervat, u narodu poznati kao Krvavi peski i Hrvatska Sahara, osebujno je stanište pješčarske vegetacije, jedinstvene flore i faune, sa sačuvanim endemskim vrstama i vidjivim ostacima pješčaih dina.