Edukacija za buduće vozače Strukovne škole


Utorak, 22. siječnja 2013.

Da bi podigla svijest o odgovornom ponašanju u prometu mladih budućih vozača s nadom da će ovakav način prevencije u budućnosti donijeti rezultate u vidu smanjenje stradalih u prometu Policijska postaja Đurđevac je u suradnji s Auto-klubom Đurđevac, počela je i do kraja mjeseca siječnja će završiti edukaciju za 10 razreda maturanata Strukovne škole Đurđevac.     - Kroz edukaciju, nakon gimnazijalaca sad su i učenici Strukovne škole, koji će uskoro postati novi vozači, upoznati su s obvezama mladih vozača. Upozoreni su na najčešće uzroke prometnih nesreća, na brzinu i vožnju pod utjecajem alkohola, a preko video prezentacije prikazane su im sve posljedice prometnih nesreća. Budućim mladim vozačima skrenuta je pozornost na značaj korištenja zaštitnog pojasa i zaštitne kacige kao i važnost stjecanja pozitivnih navika koje steknu u autoškoli, pojasnio je Marijan Domović, policijski djelatnik zadužen za preventivu i sigurnost u prometu PP Đurđevac i jedan od predavača budućim vozačima među đurđevačkim maturantima Strukovne škole.