I Đurđevac u Europskom tjednu


Srijeda, 7. travnja 2010.

I ove godine Đurđevac će se uključiti u obilježavanje Europskog tjedna. Županijski savjet za europske integracije Koprivničko-križevačke županije, pod predsjedanjem zamjenika župana Ivana Pala, je odlučio da će Županija u suradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija i ove godine nizom aktivnosti, od 3. do 9. svibnja obilježiti „Europski tjedan“.     Sve aktivnosti su usmjerene prvenstveno na informiranje građanstva o procesu europskih integracija s osvrtom na aktualna kretanja Republike Hrvatske prema Europskoj uniji. Uz tiskovne konferencije predviđeno je postavljanje štandova i prezentacija EU aktivnosti u sva tri grada Županije, te provođenje ankete o poznavanju EU, a  organizirat će se i niz drugih manifestacija.